Politica de confidențialitate

Introducere

Siguranța datelor tale este importantă pentru noi! Vă informăm că respectăm Regulamentul UE 2016/679 pentru protecția datelor și îți confirmăm că datele tale sunt în siguranță cu noi!

 • Trebuie să știți că atunci când vine vorba de datele dumneavoastră, aveți drepturi pe care noi le respectăm. Mai jos vă informăm cum aplicăm noi Regulamentul european, raportat la drepturile pe care legea vi le conferă;
 •  Prezentul acord se aplică domeniului web arpec.ro și tuturor subdomeniilor acestuia.

1. Definiții

Termeni folosiți vor avea următorul înțeles:

Date cu caracter personal – desemnează orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire specială la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare, date despre locație, ID online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității sale fizice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea  datelor cu caracter personal – desemnează orice operație sau set de operațiuni efectuate( cu sau fără ajutorul proceselor automate) și aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea și modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice alta formă de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.

Operator – ARPEC RomâniaNUMĂR DE ÎNREGISTRARE ___________________, Adresă: Jud. Ilfov, Oraș Bragadiru, Str. Crișul Repede, nr. 34-38, cel care determina scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoane împuternicite de Operator – este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.

Persoana interesata: persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

2. Introducere

Școala Națională Românească Online, prin intermediul ARPEC România, NUMĂR DE ÎNREGISTRARE ___________________, Adresă: Jud. Ilfov, Oraș Bragadiru, Str. Crișul Repede, nr. 34-38, este Operator al datelor personale transmise prin intermediul siteului web www.arpec.ro

Operatorul precizează că nu va solicita ori primi informații, de orice natura, de la copiii sub 14 ani decât prin intermediul părinților și numai cu acordul scris al acestora.

În numele Operatorului acționează terțe persoane împuternicite de acesta care prelucrează datele cu caracter personal în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, cu precizarea că datele nu sunt transmise concomitent tuturor împuterniciților.

Operatorul se angajează să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Toate datele personale furnizate vor fi tratate ca fiind confidențiale și vor fi prelucrate doar informațiile permise de legislația în vigoare.

Aceasta ”Politică de confidențialitate” descrie scopul și mijloacele de prelucrare ale Operatorului privind colectarea și utilizarea datelor personale, stabilind totodată și  drepturile de confidențialitate.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă, Operatorul actualizând pe măsură ce vor fi întreprinse noi practici privind datele cu caracter personal sau vor fi adoptate noi politici de confidențialitate.

În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ, Operatorul va notifica orice modificare și va solicita consimțământul suplimentar.

3. Contextul legislativ

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, aplicabil din data de 25 mai 2018, Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate prin utilizarea site-ului, în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Această normă  juridica poate fi vizualizată prin accesarea următorului link: http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

4. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Persoana împuternicită de Operator cu protecția datelor cu caracter personal, care prelucrează datele în numele Operatorului și răspunde la întrebări legate de prelucrarea acestora, deține adresa de e-mail: contact@arpec.ro

5. Colectarea și Procesarea datelor personale

5.1. Informații personale oferite Operatorului:

Operatorul poate colecta, stoca și procesa următoarele tipuri de date personale:

 • a) informații despre computer, despre vizitele și utilizarea site-urilor web, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-urilor;
 • b) informațiile furnizate Operatorului în scopul de a participa la campanii de marketing, inclusiv numele și adresa de e-mail ale participanților;
 • c) informațiile furnizate Operatorului atunci când se utilizează serviciile sau informațiile care sunt generate în timpul utilizării acestor servicii, inclusiv calendarul, frecventa și modul de utilizare al serviciilor;
 • d) informațiile conținute sau legate de orice comunicare transmisa prin intermediul site-urilor, inclusiv corespondenta cu Operatorul, conținutul comunicării și datele asociate comunicării;
 • e) informațiile furnizate pentru achiziționarea serviciilor de publicitate de pe site-urile Operatorului și difuzarea mesajelor publicitare pe grupuri țintă distincte;
 • f) orice alte date personale transmise Operatorului.

5.2. Ce se întâmplă dacă nu oferiți Operatorului datele dvs.

Site-urile pot fi accesate fără a furniza Operatorului datele personale sau consimțământul, introducând doar cantitatea minima de informații, nume și informații de contact în profilul dumneavoastră, dacă doriți și puteți să vă editați profilul, în orice moment. Unele informații personale sunt necesare pentru a va putea autentifica.

Puteți gestiona datele comunicate și vă puteți retrage oricând acordul pentru comunicarea de marketing și publicitate.

5.3. Scopurile utilizării datelor cu caracter personal

Datele personale transmise prin intermediul acestor site-uri și datele personale colectate, de la dumneavoastră, terți sau din surse publice, vor fi utilizate în scopurile specificate în aceasta ”Politica de confidențialitate”.

Scopul procesării datelor personale are la baza temeiurile juridice prezentate mai jos:

 • a) Comunicări, bazate pe interesul legitim al Operatorului potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: – dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site sau în alt mod, vor fi procesate numele, datele de contact, locația și alte informații pe care le-ați furnizat pentru a vă putea răspunde la întrebări, întâlniri, convorbiri telefonice sau alte comunicări;
 • b) Marketing și relații publice, pe baza consimțământului. potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: – ca vizitator al site-ului, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web, adresa IP, locația geografica, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referință, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu website-ul și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. în conformitate cu aceasta ”Politica de confidențialitate”, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului de pe site sau serviciile achiziționate – valoarea, data, surse de date, note și remarci – pentru a efectua cercetări de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de business, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru dumneavoastră, pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii similare.

De asemenea, dacă sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, vă putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunțuri despre adăugiri și modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest site și comunicarea noastră de marketing pentru dumneavoastră, vă putem trimite notificări prin e-mail (de exemplu, despre ofertele noastre), putem trimite informări prin e-mail. Ne puteți informa în orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale sau vă putem trimite comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.

 • c) Securitate, bazata pe interesul legitim al DAB potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: – dacă sunteți vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ați încărcat, datele colectate automat despre dumneavoastră sau despre dispozitivul folosit, în conformitate cu această notificare de confidențialitate (de exemplu, prin cookie-uri, semnalizatoare web, pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor Operatorului și ale terților și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala). Menționăm că aceste informații pot fi dezvăluite în scopul investigării sau urmăririi penale.

6. Dezvăluirea si Transferul datelor cu caracter personal

Informațiile pe care Operatorul le colectează vor fi prelucrate în Spațiul Economic European și în afara acestuia, în funcție de scopul prelucrării.

Operatorul va proteja confidențialitatea și securitatea datelor personale pe timpul transferului și pentru utilizarea numai în conformitate cu relația dintre dumneavoastră și Operator, cu practicile descrise în această ”Politica de confidențialitate”.

Operatorul poate dezvălui datele personale:

 • a) în măsura în care sunt obligați legal în acest sens;
 • b) în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
 • c) pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale, inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei;
 • d) auditorilor, agențiilor, autorităților de supraveghere sau altor furnizori de servicii externe pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

7. Drepturile persoanei interesate

În calitate de persoană vizată/interesată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm, iar Operatorul vă va respecta drepturile  și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

7.1.  Dreptul de acces la datele personale:

În virtutea acestui drept, puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlam, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere, iar dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxa rezonabila bazata pentru costurile poștale ce implică transmiterea acestor date.

Exercitarea acestui drept presupune și dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, în măsura în care ne solicitați să confirmam prelucrarea sau nu, a datelor dumneavoastră personale, privind transferul acestora într-o țară din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

7.2. Dreptul la rectificarea datelor personale:

Exercitarea acestui drept se manifesta prin posibilitatea de a obține de la Operator rectificarea datelor personale care vă privesc. În acest sens puțeti folosi funcționalitatea contului personal din site sau  puteți adresa Operatorul o cerere în format electronic.

7.3. Dreptul la restricționare prelucrării datelor personale:

Puteți obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care:

 • a) contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp necesara verificării corectitudinii acestora;
 • b) prelucrarea este nelegala, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
 • c) nu mai avem nevoie de datele personale, dar există solicitare ce privește stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • d) vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dumneavoastră.

7.4. Dreptul la portabilitatea datelor:

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi sa transmitem datele dumneavoastră personale ( pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.

Beneficiați de exercițiul acestor drepturi numai dacă sunt întrunite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) prelucrarea datelor personale se face cu mijloace automate;
 • b) prelucrarea datelor personale se efectuează pe baza consimțământului dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;
 • c) datele personale ne sunt furnizate de dumneavoastră;
 • d) transmiterea datelor personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul de a primi datele personale nu trebuie sa aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale sa fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

7.5. Dreptul la ștergerea datelor – “dreptul de a fi uitat”:

Aveți posibilitatea, în orice moment, să ștergeți documentele pe care le-ați încărcat.

Operatorul va șterge documentele încărcate în contul dumneavoastră, chiar fără o cerere, în următoarele situații:

 • a) La 15 zile calendaristice de la momentul ștergerii contului personal de către dumneavoastră;
 • b) La 15 zile calendaristice de la încetarea contractului;

În ce privește alte date pe care le deținem, aveți dreptul să solicitați ștergerea acestora, iar Operatorului revine obligația de a se conforma cererii solicitate doar dacă:

   • (i) prelucram datele dumneavoastră personale;
   • (ii) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • c) Persoana vizata se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulara;
 • d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • e) Datele personale trebuiesc șterse pentru respectarea unei obligații legale care ii revine Operatorului, cu excepția cazului în care datele sunt necesare astfel:
   • (i) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
   • (ii) pentru a se conforma unei obligații legale pe care o are;
   • (iii) în scopuri de arhivare, în interes public, științific, pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
   • (iv) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă.

7.6. Dreptul la obiecție:

Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

În acest caz, Operatorul nu va mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazurilor în care:

 • (i) invocă și poate dovedi motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
 • (ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă.

Cererea privind obiecția la prelucrare trebuie sa conțină în mod explicit și neechivoc exprimarea dorinței domniei voastre ca datele personale să fie șterse, pentru ca, în caz contrar, noi doar le vom restricționa.

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră.

Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul.

În acest sens, trebuie reținute următoarele aspecte:

 • a) Perioada de timp: Operatorul va încerca să aducă la îndeplinire cererea dumneavoastră în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii acesteia, perioada care poate fi prelungita din cauza unor motive legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii. În orice caz, dacă aceasta perioada este prelungita, Operatorul are obligația să vă informeze cu privire la termenul și motivele prelungirii.
 • b) Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau la o parte a datelor personale din cauza unor restricții legale, urmând a vă comunica/informa refuzul și motivele acestuia.
 • c) Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea sa nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu aceasta secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care sa ne permită să vă identificam.Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
 • d) Exercitarea drepturilor dumneavoastră:

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugam sa ne contactați în scris, inclusiv electronic, folosind următoarele detalii de contact: contact@arpec.ro

7.7. Dreptul de a depune o plângere

Este de preferat ca orice nemulțumire cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale sa fie adresată în mod direct Operatorului, în vederea soluționării acesteia.

Cu toate acestea, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin accesarea website-ului www.dataprotection.ro sau puteți adresa acestui organism o cerere scrisă în următoarele modalități:

 • – prin posta, la adresa: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Adresa: B-dul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, Romania, Telefone: +40.318.059.211/ +40.318.059.212;
 • – prin  Fax, la numărul:  +40.318.059.602;
 • – prin E-mail, la adresa de posta electronica: anspdcp@dataprotection.ro

8. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt stocate de către Operator pe serverele sale.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm bazate pe consimțământul dvs. vor fi păstrate pentru perioada nelimitata de timp sau până când consimțământul este revocat, cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel, iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

Dacă nu ne-ați furnizat acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dumneavoastră ( nume, prenume, datele de contact, referințe și note) în scop statistic și pentru necesități de raportare sau în măsura justificată pe baza pe unui temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente, inclusiv documente electronice, care conțin date cu caracter personal:

 • a) în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • b) în cazul în care informațiile/documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciară în curs sau potențială;
 • c) pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui website, Operatorul va menține garanții fizice, tehnice și administrative, actualizând și testând tehnologia proprie de securitate în mod continuu.

Operatorul va restricționa accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați care trebuie sa cunoască informațiile respective pentru a vă oferi beneficii sau servicii.

În plus, angajații Operatorului vor fi instruiți cu privire la importanța menținerii confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, Operatorul va acționa de îndată pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica proprie privind încălcarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care se constata ca scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dumneavoastră (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplina cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere.

10. Modificări ale politicii privind confidențialitatea

Operatorul își rezervă dreptul de a actualiza în orice moment și fără o notificare prealabila acest document de informare, prin publicarea unei noi versiuni pe acest site.

Actualizările vor avea în vedere situațiile în care apar noi dispoziții legale, recomandări și interpretări ale autorităților de supraveghere naționale și internaționale privind protecția datelor cu caracter personal.

Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe aceasta pagina, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre.

11. Site-urile terților

Acest website poate include hyperlinkuri și detalii despre website-urile unor terțe părți. Operatorul/reprezentanții și împuterniciții acestuia nu are/au nici-un control și nu este/sunt responsabil/i pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

12. Politica de cookie

Site-urile colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal.

Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site (de exemplu, paginile vizualizate). Aceste informații sunt utilizate pentru a aduce îmbunătățiri acestui website și pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri.

Adresa dumneavoastră de IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta sa înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

12.1. Utilizarea de cookie-uri 

Website-ul utilizează  cookie-uri, descrise ca fiind mici fișiere text ce sunt salvate de browser-ul dumneavoastră de internet și servesc pentru a face paginile noastre de internet mai ușor de utilizat, mai eficiente și mai sigure.

Cookie-urile nu cauzează daune computerului dumneavoastră și nu conțin viruși. Cu toate acestea, puteți împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs.

Paginile noastre on-line conțin cookie-uri care salvează, în special, setările alese de dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic.

Atragem atenția asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu poată fi utilizate toate funcțiile paginilor noastre de internet.

Operatorul folosește cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize, informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru.

Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteți adresa la contact@arpec.ro

12.2. Categorii de cookie-uri:

12.2.1. Cookie-uri interne

O vizita pe site-uri poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • a) Cookie-uri esențiale – acestea sunt necesare pentru funcționarea site-urilor. Operatorul poate folosi module cookie esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasa a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-urilor;
 • b) Cookie-uri de măsurare a traficului – care permit Operatorului sa recunoască și să numere numărul de vizitatori, respectiv să observe cum se deplasează vizitatorii în site atunci când îl folosesc, toate acestea ajutându-ne să îmbunătățim modul în care funcționează site-urile;
 • c) Cookie-uri de funcționalitate – sunt folosite pentru a vă recunoaște când vă întoarceți la site-uri și ne permite sa personalizam conținutul nostru pentru dumneavoastră, să vă salutăm după nume și să vă amintim preferințele dumneavoastră (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii preferate);
 • d) Cookie de targetare – folosite pentru înregistrarea vizitelor dvs. pe site-uri, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care ați dat click. Operatorul folosește aceste informații pentru a face site-urile și mai relevante pentru interesele dumneavoastră. De asemenea, exista posibilitatea de a împărții aceste informații unor terțe părți, tot în scopul de a face site-urile mai relevante pentru dvs.

12.2.2. Cookie-uri terță parte (Third-party cookies)

Pe lângă cookie-urile proprii, este posibil ca Operatorul sa folosească și alte cookie-uri terța parte – third-party – pentru a raporta statisticile de utilizare a site-urilor și pentru a îmbunătăți eforturile de marketing.

 • a) Urmărirea cookie-urilor/Tracking cookies – urmăresc comportamentul pe site-uri și il conectează la alte valori care sa permită o mai buna înțelegere a obiceiurilor de utilizare;
 • b) Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie – permit urmărirea în timp real a conversiei utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficienta acestora;
 • c) Cookie-uri pentru parteneri – oferă partenerilor Operatorului metrici de conversie pentru a putea optimiza eforturile de marketing plătite.

Notă:   Mai multe date despre cookie puteți găsi în secțiunea special dedicată, ”Politica cookie”

13. Securitatea site-ului

Operatorul nu poate garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure și deci, nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți.

Cu toate acestea, Operatorul folosește măsuri de securitate a site-urilor în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Acestea includ măsuri tehnice de monitorizare și de urmărire, destinate să protejeze datele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindcă aproape fiecare website, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivele noastre converg spre identificarea și izolarea de îndată a incidentului în scopul de a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și a minimaliza neplăcerile utilizatorilor noștri.

Dacă este necesar, Operatorul va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în acest website.

14. Întrebări și Reclamații

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile ori aveți nelămuriri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la contact@arpec.ro

Dacă doriți să nu folosim informațiile pe care ni le-ați furnizat, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail către contact@arpec.ro cu titlul “Nu utilizati datele mele” și cu numele dumneavoastră.

Pentru a vă actualiza sau a corecta datele personale, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor la contact@arpec.ro

Ultima actualizare: NICIODATĂ

Putem actualiza această Politică din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Website-ului nostru. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Politică în mod substanțial. Vă rugăm să consultați periodic această Politică pentru orice modificări.